Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
02:56
6352 fe94 390
01:37
6187 47bb 390
Reposted fromadejsza adejsza viaSchuyler Schuyler
01:32
0210 473f 390
Reposted fromluthienpalantir luthienpalantir viaSchuyler Schuyler
02:19
4316 8638 390
Reposted fromprecelka precelka viacrystallineeyes crystallineeyes
02:07
6893 c900 390
Reposted fromKotoko Kotoko
00:16
9238 20a9 390
pawlikowska-jasnorzewska
Reposted fromcentymetry centymetry vialenka024 lenka024
00:15
00:15
00:11
5453 eb3c 390
Reposted fromundertow undertow viacrystallineeyes crystallineeyes
00:11
5890 e975 390
22:16
3424 68d2 390

Blick auf Dresden bei Vollmondschein (detail), Johan Christian Dahl, 1839

Reposted fromSaturnine Saturnine viaune-raconteuse une-raconteuse
23:11
5858 def8 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaiblameyou iblameyou
23:10
[…] Marla nadal żyje. Jej filozofia życiowa polega na tym, że, jak twierdzi, może umrzeć w każdej chwili. A tragedia polega na tym, że nie umiera.
— Chuck Palahniuk 'Fight Club'
22:27
9781 65a7 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
12:03
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
12:01
2215 a2c8 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viawelovekate welovekate
12:01

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viathesmajl thesmajl
11:58
0888 5ff9 390
11:58
11:57
5543 6113 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viabookinistka bookinistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl