Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:13
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
22:03
3073 a7c3 390
22:02
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
22:00
2098 0828 390
22:00
21:59
3014 0e10 390
21:59
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
21:59
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
21:57
7962 37c3 390
21:56
21:55
21:54
9971 8920 390
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
21:50
21:40
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
21:10
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
21:01
0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
20:58
20:56
20:44
20:32

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl